Minister wil wet aanpassen om doorsluizen medische gegevens zonder toestemming mogelijk te maken

Artikel Privacy Barometer, 26 maart 2017:

Het doorsluizen van medische gegevens van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg naar een landelijke database is onrechtmatig. Dat schrijft demissionair minister Schippers in antwoord op Kamervragen van de SP. Voor het delen van deze medische gegevens had toestemming gevraagd moeten worden en dat is niet gebeurd.

(…) In haar beantwoording zinspeelt de minister erop, dat ze mogelijk de wet wil aanpassen om medische gegevens toch op een makkelijke manier te kunnen doorsluizen zonder aan betrokkenen toestemming te hoeven vragen.

Bron: Schippers: doorsluizen medische gegevens GGZ onrechtmatig

A list of potential privacy consequences of Smart Grid systems

Overzichtsartikel van Electronic Privacy Information Center:

A list of potential privacy consequences of Smart Grid systems include:

 1. Identity Theft

 2. Determine Personal Behavior Patterns

 3. Determine Specific Appliances Used

 4. Perform Real-Time Surveillance

 5. Reveal Activities Through Residual Data

 6. Targeted Home Invasions (latch key children, elderly, etc.)

 7. Provide Accidental Invasions

 8. Activity Censorship

 9. Decisions and Actions Based Upon Inaccurate Data

 10. Profiling

 11. Unwanted Publicity and Embarrassment

 12. Tracking Behavior Of Renters/Leasers

 13. Behavior Tracking (possible combination with Personal Behavior Patterns)

 14. Public Aggregated Searches Revealing Individual Behavior

Bron: The Smart Grid and Privacy

De slimme meter is het Trojaanse paard in de huiskamer

Blogartikel Bas Vermond, ook te vinden in Adformatie, 24 mei 2016:

Inbrekers zullen het fantastisch vinden om precies te weten hoe laat iedereen van huis is en hoe laat iedereen weer terug in het huis is. Gebruikers kunnen op afstand hun data inzien via een app. Het hacken van deze apps blijkt niet altijd even lastig te zijn, maar ook de servers waar deze data op staan kunnen gehackt worden. Het lijkt mij geen fijn idee als alle gegevens over mijn huis gelekt worden en dus iedereen kan zien wat ik in mijn huis doe, wanneer ik ga slapen en wanneer ik naar werk ga.

Ik heb niets tegen slimme thermostaten. Sterker nog, ik wil ook echt geloven dat energieleveranciers niets met mijn data doen, ik wil ook geloven dat de fabrikanten van die thermostaten (de zogenaamde ODA’s) zuinig zijn op deze data. Mijn zorg zit in het onzichtbare gedeelte van de data. Als klant met een slimme thermostaat weet je niet waar jouw data op worden geslagen, wie er wat mee doet en of er andere partijen aan kunnen of mogen komen. Dit gedeelte blijft onderbelicht, de focus ligt op de energiebedrijven, die moeten zich aan strikte wetten houden, maar de partijen aan de achterkant lijken weg te kunnen blijven uit het privacyvraagstuk.

Bron: Slimme meters. Trojaans paard in de huiskamer

Minister wil alle beschikbare gegevens van burgers koppelen om inzicht te krijgen in het gedrag van burgers

 

De minister van Veiligheid & Justitie stelt dat fraude een groeiend probleem is in Nederland en dat het daarvoor noodzakelijk is dat alle beschikbare gegevens over burgers moeten worden gekoppeld. Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn, hoe gedetailleerder het gedrag in kaart kan worden gebracht. Afwijkend gedrag is verdacht, want dat zou op fraude kunnen wijzen.

Daarnaast zouden de gegevens ook samengevoegd moeten worden voor “toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften en de handhaving van de openbare orde en veiligheid [..], alsmede de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten”. Het gaat daarbij om gegevens die binnen de overheid beschikbaar zijn, maar ook om gegevens van externe private bedrijven en instellingen. Het verstrekken van gegevens wordt verplicht.

Met de nieuwe wet wil de minister het tegelijk mogelijk maken meer “moderne analyse”-technieken in te zetten. De minister vindt “dat er geen principiële redenen zijn om de overheid het gebruik van profileringstechnieken te ontzeggen, om de enkele reden dat deze inbreuk maakt op het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.

Bron: artikel Privacy Barometer, 6 april 2015, Kabinet wil vrijbrief voor onbeperkt koppelen gegevens

5 faalpunten van de slimme meter

 1. niet veilig

 2. bespaart niet

 3. ziet geen zonnepanelen

 4. niet binnen drie maanden geïnstalleerd

 5. levert ‘domme data’:

De slimme meter is lek, in de zin dat iedereen die dat wil de informatie kan aflezen, zo onthulde Z24-medewerker Jaap Meijers. Netbeheer Nederland beschrijft het probleem inmiddels op haar website.

Het dom houden van de slimme meter is op termijn onhoudbaar. De belofte van energieleveranciers en netbeheerders om ‘nooit mee te zullen kijken’ is huichelachtig, zeker omdat ze — zie punt 1 — de hele wereld mee laten kijken. De ontwikkeling van ‘the internet of things’, de groeiende behoefte aan vraag- en aanbodsturing binnen (lokale) energienetwerken met het schuivende businessmodel van fossiel naar lokaal hernieuwbaar maakt het analyseren en inzetten van gedetailleerde verbruiksprofielen een logische volgende stap.

Bron: artikel Business Insider, 12 februari 2015, waarin Siebe Schootstra zwakke punten ziet van de slimme energiemeter, 5 faalpunten van de slimme meter

Europese toezichthouder: met slimme meters kun je het dagelijks leven van mensen in hun eigen huis volgen en gedetailleerde profielen opbouwen

logo_edps_def_full_en-web2

Persbericht EDPS, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, 8 juni 2012:

Indeed, unless adequate safeguards are established to ensure that only authorized third parties may access and process data for clearly specified purposes and in compliance with applicable data protection law, deployment of smart metering may lead to tracking the everyday lives of people in their own homes and building detailed profiles of all individuals based on their domestic activities. With the sheer amount of information that is being amassed by these smart meters, ubiquitous availability of data from other sources, and advances in data mining technology, the potential for extensive data mining is very significant. Patterns can be tracked at the level of individual households but also for many households, taken together, aggregated, and sorted by area, demographics, and so on. Profiles can thus be developed, and then applied back to individual households and individual members of those households.

Bron: Press Release Smart meters: consumer profiling will track much more than energy consumption if not properly safeguarded, says the EDPS

Europese waakhond: met slimme meters is grootschalige verzameling van persoonlijke gegevens mogelijk

Artikel The Guardian over waarschuwing European Data Protecion Supervisor (EDPS), de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, 1 juli 2012

The EDPS warns that “while the Europe-wide rollout of smart metering systems may bring significant benefits, it will also enable massive collection of personal data”.

It said the technology could be used to track what “households do within the privacy of their own homes, whether they are away on holiday or at work, if someone uses a specific medical device or a baby monitor, or how they spend their free time”.

It claims the vast amount of information collected by the new generation of devices could have serious consequences for consumers and what they pay for their energy.

Bron: Energy smart meters are a threat to privacy, says watchdog

Metadata onthullen intiemste details van je leven

Als het gaat om grootschalige surveillance en monitoring wordt vaak gezegd dat het alleen metadata betreft en dat de inhoud van berichten en gesprekken niet wordt opgeslagen, toch zijn ook metagegevens zeer persoonlijk. “Niemand luistert naar je telefoongesprekken”, aldus president Barack Obama naar aanleiding van de onthulling dat Verizon metadata aan de NSA overhandigt.

(…) Metadata biedt genoeg context om sommige van de intiemste details van je leven te kennen. En de overheid heeft geen garantie gegeven dat deze gegevens niet met andere, eenvoudig te verkrijgen data wordt gekoppeld.”

Bron: artikel Security.nl, 10 juni 2013, ‘Metadata is zeer persoonlijke informatie’

Privacywaakhond: slimme meters kunnen zien welke apparaten je gebruikt

Uit onderzoek door de European Data Protection Supervisor (EDPS) blijkt nu echter dat deze kastjes nog veel meer informatie kunnen onthullen over de huishoudens waarin ze worden geplaatst. Volgens de Europese privacywaakhond zal de meter daar ook waarschijnlijk voor worden gebruikt, tenzij de overheid strakke regelgeving introduceert om dat te voorkomen. ‘Hoewel de Europese uitrol van de slimme energiemeters voor grote voordelen op het gebied van onder meer energiebesparing kan zorgen, zal het ook het massaal verzamelen van gevoelige privé-informatie mogelijk maken’, aldus de privacywaakhond.

Nauwkeurige meting
Volgens de EDPS kan de nieuwe technologie, die de komende jaren in elk Europees huishouden zal worden geplaatst, worden gebruikt om een groot aantal privacygevoelige activiteiten van het desbetreffende huishouden in kaart te brengen. Door de zeer nauwkeurige meting van energieverbruik kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wanneer de bewoners op vakantie zijn, of er iemand in het huishouden gespecialiseerde medische apparatuur gebruikt en of er regelmatig een babyfoon is aangesloten. Op dezelfde manier kan aan het energieverbruik worden afgelezen wanneer de koelkast wordt geopend, wanneer er iemand onder de douche gaat en hoe de vrije tijd wordt doorgebracht met bijvoorbeeld televisie of spelcomputers.

Bron: Column Radar door Arnoud Groot, 3 juli 2012, De ‘slimme’ energiemeter is te nieuwsgierig