Eerste Kamer: geen celstraf als je geen slimme meter wilt

De Eerste Kamerleden vonden deze stap veel te ver gaan en willen de burger niet dwingen om de meter in huis te nemen. Tijdens het debat werd dieper ingegaan op de Europese Richtlijn, die het wetsvoorstel noodzakelijk zou maken. De politici bevroegen van der Hoeven, die schoorvoetend erkende dat de verplichting niet in de richtlijn staat. In een eerder overleg had ze dat nog wel beweerd.

Bron: artikel Webwereld, Brenno de Winter, 8 april 2009, over de celstraf van een half jaar bij weigering van de slimme meter, Senaat schakelt verplichte energiemeter uit

Consumentenbond: ‘slimme’ energiemeters schenden privacy

Artikel Tweakers.net, 11 november 2008:

De gegevens, die energiebedrijven bovendien via internet aan consumenten beschikbaar zouden moeten maken, zouden op diverse wijzen vatbaar zijn voor misbruik. Zo zouden hackers de meetgegevens aan inbrekers kunnen verkopen, die daaruit zouden kunnen afleiden wanneer mensen thuis zijn en wat voor apparatuur er te halen valt. Dergelijke gedragspatronen komen uiteraard ook in handen van de energiebedrijven, en het is onduidelijk hoe lang die data mag of moet worden vastgehouden en welke instanties erover mogen beschikken. De onderzoekers zien dan ook liever dat de data in de woning zelf wordt opgeslagen en alleen met de ondubbelzinnige toestemming van de gebruiker aan anderen beschikbaar wordt gemaakt.

De wetenschappers zeggen dat het wetsvoorstel strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Bron: Consumentenbond: ‘slimme’ energiemeters schenden privacy